Zásady realizace ankety „Projekty ze šuplíku“ města Český Těšín pro rok 2021

I. Obecné

O čem to celé je?

Společná anketa města Český Těšín a obyvatel města označená jako „Projekty ze šuplíku“ je proces, v rámci kterého je obyvatelům umožněno rozhodovat o části rozpočtu města. Pořadatelem ankety je město Český Těšín.

Kdy startujeme a s jakou částkou?

Etapy ankety:

 1. Výběr vítězného projektu hlasováním obyvatel – 1. pol. dubna
 2. Vyhodnocení celého procesu a alokace financí do rozpočtu pro rok 2021 – 2. pol. dubna
 3. Realizace vítězného projektu odvětvovým odborem – květen až prosinec

Finanční částka vyčleněná v rámci rozpočtu města, která bude určena na Projekty ze šuplíku, bude stanovena v závislosti na finanční náročnosti vítězného projektu.

II. Návrhy projektů

Co si postavíme?

V rámci projednávání rozpočtu na daný rok bylo vyčleněno několik projektů, které je možno z hlediska jejich připravenosti realizovat v roce 2021, a to:

1. Herní prvky u Centrálního hřbitova + pořízení dřevěných stánků

Rádi bychom prostřednictvím tohoto projektu doplnili stávající stav herních prvků o nové, modernější, které rozšíří možnosti zábavy pro nejmenší a zvýší kapacitu hřiště. Druhou částí projektu, jehož cílem je zlepšit volnočasové aktivity občanů města je zajištění dřevěných stánků. Ty jsou součástí kulturních akcí, které se každoročně konají na náměstí v Českém Těšíně. Momentálně město disponuje devíti stánky. Vzhledem k zvyšujícímu se zájmu prodávajících a také množství návštěvníků akcí, bychom rádi doplnili jejich počet a zvýšili tak komfort občanů při nákupu občerstvení.

2. Adventure golf

Jedná se o golfové hřiště zmenšené do minigolfových drah. Jednotlivé dráhy však nemají překážky jako v minigolfu, ale různé terénní nerovnosti, boule, výškové přechody či vodní pasti jako u klasického golfu. Každá dráha je originálem a neopakuje se v žádném jiném areálu. Výstavba Adventure golfu by byla ve sportovním areálu Frýdecká vhodným doplněním stávajícího dětského hřiště, skate parku a lezecké stěny s možností sportovně společenského využití pro celé rodiny s dětmi.

3. Osvětlení hřiště a běžecké stopy v areálu stadionu na ul. Frýdecká

V současné době je energetická náročnost stávajícího osvětlení fotbalového hřiště velmi vysoká. Svítivost osvětlení je po 10 letech provozu na hraně předepsaných norem intenzity osvětlení hřiště. Celková rekonstrukce osvětlení zajistí nejen snížení finanční náročnosti na energie, ale v rámci rekonstrukce by byla přidána také světla, která částečně osvětlí běžeckou dráhu a in-line dráhu (v zimních měsících běžeckou stopu) a podstatně tak rozšíří časové možnosti využití areálu.

4. Odstranění části chodníku na ul. Komenského se zřízením parkovacích stání

Cílem projektu je zvýšit počet parkovacích míst v lokalitě u Polikliniky a to na ulici Komenského od křížení s ulicí Tyršovou. V současné době je na místě parkování s podélným stáním pro deset aut. Při rekonstrukci úseku by došlo k odstranění chodníku a úpravě parkovací plochy na kolmé stání, což by znamenalo zvýšení kapacity na 23 aut.

III. Informování obyvatel města

Jak se dozvím více?

Informování obyvatel města Český Těšín bude probíhat od března 2021 prostřednictvím elektronických médií (webových stránek města – www.tesin.cz, facebooku města a aplikace Mobilní rozhlas, periodika Těšínské listy, magazínu Těšínské minuty apod.

Budou zveřejněny podrobné popisy jednotlivých projektů. Pomocí zmíněných médií bude průběžně veřejnost informována o možnosti hlasování, výsledcích hlasování a realizaci vybraného projektu.

IV. Kontakty

Kdo to má na starosti? 

V rámci Úřadu města se na anketě podílí:

 1. odbor finanční – zajištění finančních prostředků v rozpočtu města,
 2. odbor IKT – zajištění technické podpory prezentace a hlasování,
 3. pracovník vztahů k veřejnosti – informační kampaň
 4. odvětvové odbory – realizace vítězného projektu

V. Výběr projektů hlasováním obyvatel

Jak podpořím vybraný projekt?

Hlasování o projektech bude probíhat od 01.04.2021 do 15.04.2021.

Hlasující může přidělit svůj hlas jednomu ze čtyř navržených projektů.

Hlasování se zúčastní obyvatelé města, kteří v poslední den hlasování dovršili 15 let. Za obyvatele se považuje osoba, která na území města bydlí, i když zde nemá adresu trvalého pobytu.

Hlasování probíhá jak v elektronické podobě, tak prostřednictvím hlasovacích lístků, a to:

1. prostřednictvím webových stránek www.projektyzesupliku.cz,
2. prostřednictví hlasovacích lístků

 • hlasování bude probíhat pomocí originál hlasovacích lístků, které budou součástí dubnového vydání Těšínský listů
 • vyplněné hlasovací lístky občané vystřihnou a vloží do hlasovací schránky umístěné na podatelně městského úřadu

Hlasování je tajné nikoliv anonymní.

Průběžné výsledky hlasování budou zveřejněny na stránkách www.projektyzesupliku.cz. Průběžné výsledky elektronického hlasování budou aktualizovány vždy v pracovní dny v 8:00 hodin. Průběžné výsledky hlasování prostřednictvím hlasovacích lístků budou aktualizovány k datu 8.4.2021 a 12.4.2021.

Kdo bude vítěz?

Pro sčítání hlasů bude Radou města ustanovena komise ve složení zástupců odboru finančního, občanskosprávního a komunikačních a informačních technologií městského úřadu a vedení města. Komise bude minimálně 5 členná.

 1. Výstupem hlasování jsou výsledky hlasování, zpracované komisí pro sčítání hlasů, které obsahují:
  počet hlasujících a počet platných hlasů odevzdaných v rámci hlasování,
 2. seznam projektů a jim přidělených platných hlasů.

Na základě získaných hlasů komise sestaví výsledkový žebříček pro všechny projekty zařazené do hlasování.

Nejúspěšnějším projektem je projekt, který získal nejvyšší počet hlasů. Pokud získají dva či více projektů stejný počet hlasů, vylosuje komise vítězný projekt.

Na základě Výsledů hlasování komise oznámí vítězný projekt. Výsledky hlasování budou zveřejněny na internetových stránkách www.tesin.cz, www.projektyzesupliku.cz, na facebookovém profilu města, prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas, periodika Těšínské listy, magazínu Těšínské minuty apod.

Projekt určený k realizaci se stává jmenovitou akcí rozpočtu města pro rok 2021.

Jeden účastník ankety vylosovaný z odevzdaných platných hlasovacích lístků a jeden účastník ankety vylosovaný z elektronicky odevzdaných platných hlasů obdrží 5 vstupů pro 2 osoby na Těšínské koupaliště. Elektronického losování o výhru se může účastnit pouze účastník registrovaný v mobilním rozhlase. Registrace je možná na konci ankety.

Osobní údaje sdělené účastníky ankety slouží zejména k identifikaci výherců ankety. Organizátor získané údaje účastníků ankety žádným dalším způsobem nezpracovává, nikomu nezpřístupňuje, ani nesděluje.

Schváleno Radou města na její 36./2 schůzi dne 25.3.2021.

ZÁSADY REALIZACE ANKETY